نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
 

ما در چیز هایی که داریم زندگی نمیکنیم بلکه در چیزهایی که نداریم زندگی میکنیم برای همین است که زندگیمان تهی است و هرگز غنی وسرشار نیست.. هر                   

 آ نچه را که داری با شکر گزاری از آن استفاده کن .. اگر فقیر هستی از خدا سپاسگزار باش که فقیر هستی زیرا فقر نیز خوشیهای خودش را دارد که هیچ ثروتمندی نمیتواند آنها را داشته باشد .

وقتی ثروتمند هستی از این ثروت که داری از خداوند شاکر باش  زیرا خوشیهایی هم هستند که فقط افراد ثروتمند میتوانند داشته باشند وهیچ انسان فقیری نمیتواند آنها را داشته باشد .. گاهی وقتی چیزی نداری که بخوری بجای آنکه از گرسنگی رنج بکشی

آن را به روزه تبدیل کن...وقتی که برای خوردن غذای کافی داری .. آنرا به سور تبدیل کن

هر کجا که هستی هر کجا که خودت را یافتی از هر آنچه که داری بتمامی لذت ببر وشاکر باش...  

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
کلمات کلیدی :شکرگزاری و کلمات کلیدی :فقر و کلمات کلیدی :لذت و کلمات کلیدی :ثروتمند
بیاموزیم که چگونه گاهی سکوت کنیم وچگونه تنها باشیم وچگونه گاهی زیر درخت بنشینیم وحرکت نکنیم...فقط در  سکوت وسکون بنشینیم وسبزی وقرمزی درختان را مشاهده کنیم وخورشید را احساس کنیم پرندگان درحال پرواز را نظاره گر باشیم ... فقط

آنجا باشیم  کاملا ساکت بدون انجام هیچ کاری .. بدون فکر کردن در شادمانی نفس بکشیم و سپاسگذاری کنیم...

   

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
کلمات کلیدی :بیاموزیم و کلمات کلیدی :سکوت و کلمات کلیدی :مشاهده و کلمات کلیدی :سپاسگذاری
خرد ناگهان رخ میدهد..یک اشراق ناگهانی است  ..حالتی از بودن است..وقتی تمام دانشت را دور انداختی خرد رخ میدهد ..وقتی از زندانی که جامعه برایت آفریده رها شوی

خرد رخ میدهد .وقتی دوباره کودک شوی خرد اتفاق می افتد .عبارت مسیح را بیاد آور:   

تا وقتی همچون کودکان خردسال نشوید وارد پادشاهی خداوند نخواهید شد...

   

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
کلمات کلیدی :خرد و کلمات کلیدی :اشراق و کلمات کلیدی :کودک و کلمات کلیدی :مسیح
   

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
کلمات کلیدی :نقاشی و کلمات کلیدی :آبرنگ و کلمات کلیدی :زمستان و کلمات کلیدی :منظره
وقتی یک دانه میبیند که دانه های اطرافش جوانه زده اند .. وقتی که دانه ببیند چند بوته شروع به میوه دادن کرده اند و گتهایشان بشکوفه نشسته..یک اشتیاق عظیم وخواستی بزرگ در دلش بر میخیزد که بدرون خاک بجهد و بمیرد. آن وقت است که دانه از مرگ نمیترسد.. زیرا که میداند مردن رستاخیز است. او میتواند رستاخیز را در باغ ببیند...  

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢
کلمات کلیدی :رستاخیز و کلمات کلیدی :دانه و کلمات کلیدی :شکوفه و کلمات کلیدی :میوه