وقتی قلب بیدار شد و شعله ای از نور شد تو معنا و اهمیت زندگی را خواهی یافت و 

آنگاه سپاسگذاری و حمد طلوع میکند .

آنگاه فقط هدیه زندگانی کافیست تا با آن برای همیشه وهمیشه راضی وخشنود باشی.  

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٥
کلمات کلیدی :هدیه و کلمات کلیدی :زندگانی و کلمات کلیدی :حمد و کلمات کلیدی :طلوع