وقتی یک دانه میبیند که دانه های اطرافش جوانه زده اند .. وقتی که دانه ببیند چند بوته شروع به میوه دادن کرده اند و گتهایشان بشکوفه نشسته..یک اشتیاق عظیم وخواستی بزرگ در دلش بر میخیزد که بدرون خاک بجهد و بمیرد. آن وقت است که دانه از مرگ نمیترسد.. زیرا که میداند مردن رستاخیز است. او میتواند رستاخیز را در باغ ببیند...  

نویسنده : ساحل طبرستانی ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢
کلمات کلیدی :رستاخیز و کلمات کلیدی :دانه و کلمات کلیدی :شکوفه و کلمات کلیدی :میوه