هدیه زندگانی...

 

 وقتی قلب بیدار شد و شعله ای از نور شد تو معنا واهمیت زندگی را خواهی شناخت

و آنگاه سپاسگذاری وحمد طلوع میکند.

آنگاه فقط هدیه زندگانی کافیست تا باآن برای همیشه وهمیشهراضی وخشنود باشی.

/ 0 نظر / 6 بازدید