/ 2 نظر / 12 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

تو که دستت به نوشتن آشناست دلت از جنس دل خسته ي ماست دل دريا نوشتي ،همه دنيا رو نوشتي دل مارو بنويس... [گل]

مرضیه

چه زمستان پرشور و پرحرارتی .. دلم میخواد امسال چنین زمستانی داشته باشه . بسیار زیبا[لبخند]