بیاموزیم...

بیاموزیم که چگونه گاهی سکوت کنیم وچگونه تنها باشیم وچگونه گاهی زیر درخت بنشینیم وحرکت نکنیم...فقط در  سکوت وسکون بنشینیم وسبزی وقرمزی درختان را مشاهده کنیم وخورشید را احساس کنیم پرندگان درحال پرواز را نظاره گر باشیم ... فقط

آنجا باشیم  کاملا ساکت بدون انجام هیچ کاری .. بدون فکر کردن در شادمانی نفس بکشیم و سپاسگذاری کنیم...

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مرضیه

واقعاااا موافقم! بیاموزیمم[لبخند]