بدرقه ای برای پاییز ..

پاییز را دوست دارم برای شکوه رنگهایش ..

این دو اثر منه که در یکی از نمایشگاه هام به نمایش گذاشتم..

8 سال پیش